bet356亚洲版在线体育投注|手机端v6.3.5

直流电动机转速过高原因及解决

2017-04-15

直流电动机转速过高应及时断电,以防甩坏。

可能原因:

    1.并励回路电阻过大或断路;

    2.并励或串励绕组匝间短路;

    3.并励绕组极性接错;

    4.复励电机的串励绕组极性接错(积复励接成反复励);

    5.串励电机负载过低;

    6.主极气隙过大

处理方法:

    1. 测量励磁回路的电阻,恢复正常电阻值;

    2.检查并励或串励绕组,找出故障点进行修复;

    3.用指南针测量极性顺序,并重新接线;

    4.检查并纠正串励绕组极性;

    5.增加负载;

    6.规定用铁垫片调整气隙


下一篇:无